20/10/2020, 12.08 น.

เรดวัน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาทักษะดิจิทัลและจริยธรรมแก่เยาวชน เพื่อปรับตัวกับโลกการสื่อสารยุคใหม่

แชร์:

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 บริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลกร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาทักษะดิจิทัลและจริยธรรมแก่เยาวชน เพื่อปรับตัวกับโลกการสื่อสารยุคใหม่ขึ้น ณ ห้องสิริราชภัฏ สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม คุณอาทิตย์ แสงสว่าง นายกสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใด รายงานจากสถิติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีเล็คทรอนิคส์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2564 คนไทยใช้เวลากับออนไลน์มากกว่าวันละ 12 ชั่วโมง จากสถิติคนกลุ่ม GEN Z ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนใช้เวลาในการจดจ่ออยู่กับการสื่อสารทางเดียวและใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่ ในแต่ละวันอยู่กับการเรียนรู้โลกกว้างผ่านสื่ือออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่าย เยาวชนที่ยังมีการเรียนรู้ไม่มากพอ เมื่อไม่เข้าใจหรือรู้ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์เหล่านั้น ก็จะเกิดความหลงผิดกับการหลอกลวง ทำให้เกิดผลเสียตามมามากมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวสมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการอบรมกึ่งปฏิบัติการให้เยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงขึ้น เพื่อเสริมสร้างพลังป้องกัน และเพิ่มทักษะการเรียนรู้สำคัญของพลเมืองดิจิทัลในด้านต่างๆ นายอาทิตย์กล่าว นอกจากเยาวชนจะได้รับฟัง ได้ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพแล้วคุณขวัญฤทัย เรืองขำ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาช่องทางธุรกิจประจำภาคภาคเหนือ บริษัท เรด วัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้บรรยายถึงกลไก ความสำคัญของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางเลือกที่ฉลาดสำหรับผู้บริโภค ทำให้เยาวชนสามารถเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด

อัลบั้มภาพ

  1. image1
  2. image1
  3. image1
  4. image1
  5. image1