แพ็กเกจรายเดือน
อะเมซิ่ง99

ค่าบริการรายเดือน
99 บาท/เดือน

อินเทอร์เน็ต
2GB (FUP 256 Kbps)
ที่ความเร็วสูงสุด

โทรทุกเครือข่าย
100 นาที
ค่าบริการส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที

SMS
0.99 บาท/ข้อความ

พิเศษรับโทร+เน็ต2 เท่า 3 เดือน
อะเมซิ่ง199

ค่าบริการรายเดือน
199 บาท/เดือน

อินเทอร์เน็ต
5GB (FUP 384 Kbps)
ที่ความเร็วสูงสุด

โทรทุกเครือข่าย
100 นาที
ค่าบริการส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที

SMS
0.99 บาท/ข้อความ

พิเศษรับโทร+เน็ต2 เท่า 3 เดือน
อะเมซิ่ง299

ค่าบริการรายเดือน
299 บาท/เดือน

อินเทอร์เน็ต
10GB (FUP 384 Kbps)
ที่ความเร็วสูงสุด

โทรทุกเครือข่าย
200 นาที
ค่าบริการส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที

SMS
0.99 บาท/ข้อความ

พิเศษรับโทร+เน็ต2 เท่า 3 เดือน
อะเมซิ่ง399

ค่าบริการรายเดือน
399 บาท/เดือน

อินเทอร์เน็ต
20GB (FUP 3 Mbps)
ที่ความเร็วสูงสุด

โทรทุกเครือข่าย
200 นาที
ค่าบริการส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที

SMS
0.99 บาท/ข้อความ

พิเศษรับโทร+เน็ต2 เท่า 3 เดือน
อะเมซิ่ง499

ค่าบริการรายเดือน
499 บาท/เดือน

อินเทอร์เน็ต
ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps

โทรทุกเครือข่าย
200 นาที
ค่าบริการส่วนเกิน 0.99 บาท/นาที

SMS
0.99 บาท/ข้อความ

พิเศษรับโทร+เน็ต2 เท่า 3 เดือน
อะเมซิ่ง699

ค่าบริการรายเดือน
699 บาท/เดือน

อินเทอร์เน็ต
ไม่จำกัด
ที่ความเร็วสูงสุด

โทรทุกเครือข่าย
ไม่จำกัด

SMS
0.99 บาท/ข้อความ

พิเศษรับโทร+เน็ต2 เท่า 3 เดือน