ศูนย์บริการลูกค้า เรดวัน (redONE Customer Care)

ตัวแทนบริษัท เรดวัน ประเทศไทย พร้อมให้การดูแลคุณอย่างเต็มรูปแบบ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ครึ่งวัน

ตัวแทนจังหวัด (Agency)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน ประเทศไทย ระดับจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้บริการครบวงจร และ เป็นผู้สนับสนุนหลักของตัวแทนเรดวันทั้งหมดในจังหวัด

ตัวแทนเขต (Premier Neighbourhood Centre)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน ในเขตของแต่ละจังหวัด ให้บริการทั่วไป รวมถึงจัดหาและฝึกอบรมตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน ระดับบุคคล

ตัวแทนร้านค้า (Neighbourhood Centre)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน สำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ หรือ ร้านค้าปลีก ให้บริการในห้างสรรพสินค้าและศูนย์ดิจิทัลที่ให้บริการทั่วไป

ตัวแทนรายย่อย (Service Advisor)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน สำหรับบุคคลทั่วไป ให้บริการในพื้นที่ขนาดเล็กหรือชุมชน โดยให้บริการเครือข่าย เรดวัน เป็นหลัก

ไม่มีข้อมูล