ศูนย์บริการลูกค้า เรดวัน (redONE Customer Care)

ตัวแทนบริษัท เรดวัน ประเทศไทย พร้อมให้การดูแลคุณอย่างเต็มรูปแบบ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

ตัวแทนจังหวัด (Agency)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน ประเทศไทย ระดับจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้บริการครบวงจร และ เป็นผู้สนับสนุนหลักของตัวแทนเรดวันทั้งหมดในจังหวัด

ตัวแทนเขต (Premier Neighbourhood Centre)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน ในเขตของแต่ละจังหวัด ให้บริการทั่วไป รวมถึงจัดหาและฝึกอบรมตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน ระดับบุคคล

ตัวแทนร้านค้า (Neighbourhood Centre)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน สำหรับร้านโทรศัพท์มือถือ หรือ ร้านค้าปลีก ให้บริการในห้างสรรพสินค้าและศูนย์ดิจิทัลที่ให้บริการทั่วไป

ตัวแทนรายย่อย (Service Advisor)

ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่าย เรดวัน สำหรับบุคคลทั่วไป ให้บริการในพื้นที่ขนาดเล็กหรือชุมชน โดยให้บริการเครือข่าย เรดวัน เป็นหลัก

ไม่มีข้อมูล